Mac Pros

 

MacPro 2.8Ghz Two QuadCore 2GB 250GB Intel 2008

MacPro 2.8Ghz Two QuadCore 2GB 250GB Intel 2008

 • Memory 2GB (2x1GB) Sticks DDR2 PC 5300
 • Max Memory 32GB
 • Hard Drive Serial ATA 250GB 3.5" 7200 rpm

MacPro 3.0 Quad Core 2GB 250GB Intel 2007

MacPro 3.0 Quad Core 2GB 250GB Intel 2007

 • Memory 2GB (2x1GB) Sticks DDR2 PC 5300
 • Max Memory 16GB
 • Hard Drive Serial ATA 250GB 3.5" 7200 rpm

MacPro 2.66Ghz QuadCore 4GB 500GB Intel 2009

MacPro 2.66Ghz QuadCore 4GB 500GB Intel 2009

 • Memory 4GB of 1066MHz DDR3 ECC SDRAM
 • Max Memory 16GB
 • Hard Drive Serial ATA 500GB 3.5" 7200 rpm

MacPro 3.2Ghz Two QuadCore 2GB 320GB Intel

MacPro 3.2Ghz Two QuadCore 2GB 320GB Intel

 • Memory 2GB (2x1GB) Sticks DDR2 PC 5300
 • Max Memory 32GB
 • Hard Drive Serial ATA 320GB 3.5" 7200 rpm 

MacPro 2.26Ghz Two QuadCore 4GB 500GB Intel 2009

MacPro 2.26Ghz Two QuadCore 4GB 500GB Intel 2009

 • Memory 4GB (4x1GB) Sticks 1066Mhz DDR3 
 • Max Memory 16GB
 • Hard Drive Serial ATA 500GB 3.5" 7200 rpm

Mac Pro 2.8Ghz QuadCore 4GB 500GB Intel 2010

Mac Pro 2.8Ghz QuadCore 4GB 500GB Intel 2010

 • Memory 4GB (4x1GB) Sticks 1066Mhz DDR3 
 • Max Memory 16GB
 • Hard Drive Serial ATA 500GB 3.5" 7200 rpm